DRØM STORT,

                              endre smått,

                                 vær mer,

Coaching Personlighetsutvikling

Hva er Coaching for bedrifter?


Har du noen gang stått ved en utfordring og lurt på

hvordan du skulle komme deg videre?

 

"Coaching er et fantastisk verktøy som hjelper meg å

tenke utenfor de usynelige rammene jeg så lett kan

låse meg fast i" 

-  Sucsessrik grûnder, 32 år  -


Hjernen din og til dine ansatte er fantastisk og har en enorm kapasitet dersom den får slippe til. Coaching hjelper deg og din organisasjon å fokusere på løsning og fremskritt, samtidig som det utfordrer deg til å se hvilke grep du eller dere må ta i dag eller fremtidien for å komme dit.Hva er Coaching

Hva skjer i coaching?

Coaching er en samtaleform der du og coach eller ditt team og coach har samtaler en til en eller i gruppe i en kortere eller lengre periode. Det inviterer til å kjenne på pulsen i ditt eget eller i bedriftens liv.


Samtaleformen tar utgangspunkt i nå-situasjon, der et fortrolig rom vil skapes ved tilstedeværelse, refleksjon og en coach som ser deg som leder eller ditt team for den dere er. Dette vil hjelpe dere å bli bevisst på hvordan dere selv tenker og hvilke verdier dere har

som i stor grad påvirker valg dere kanskje ubevisst tar.


Samtaleformen får også ofte frem det som ikke så lette kommer til overflaten i den dagligdagse driften. og kan være et godt hjelpemiddel ifbm. medarbeidersamtaler og konflikter. 


Ved å la din organisasjon coache av oss tillater dere selv å utvikle ferdighet til å lære og forstå deres verdier i møte med

andre. Dere "trener" på vegne av hjernen deres og bygger sterke og allsidige muskler for fremtiden.


Samtidig kan du eller ditt team også få hjelp og støtte av din coach til å ta de nødvendige daglige eller ukentlige små skrittene som behøves for å legge bak deg din fantastiske livs- eller karrierereise.

Hva er coaching og hvem trenger egentlig en coach?


Coach er en tittel som dessverre ikke har noen form for beskyttelse. Det vil si at hvem som helst kan kalle seg for coach uten noen form for utdannelse eller dokumentert kompetanse. Dette medfører at det er mange delte oppfatninger om hva en coach er.

Alt fra en spirituell åndsrådgiver, til en over gjennomsnittet engasjert fotballtrener.For oss er en coach en trygg samtalepartner med taushetsplikt, som gjennom velutprøvde og effektive metoder våger å utforske, utfordre og gå sammen med dere, sette strategiske handlingsmål etter deres ønsker, slik at du som leder eller din virksomhet utrustes til å kunne oppnå den hverdagen eller de målene dere måtte ønske å nå.


Alle bedrifter og organisasjoner er forskjellige og består av forskjellige mennesker. Dere har ekspertise på deres omgivelser, og en coach vil hjelpe dere å bli mer bevisst på hvem dere er, hva dere ønsker og hva som skal til for å komme dit.Coaching hos oss er ikke:
- Mentoring, veiledning, eller rådgivning.

(men det kan gi dere svært gode og kloke svar, og en tydelig retning å bevege dere mot.)

- Bedrifts- / personalterapi, men kan være et godt verktøy i konflikthåndtering / løsning.

Kontaktskjema

 
 
 
 
 

Coaching hos TENK STØRRE vil gjøre dere mer robuste, selvkontrollerte og i

bedre stand til å ta ansvar for egne liv og ønsket retning.


Coaching en til en kan gjøres ansikt til ansikt, via telefon,

facetime eller annen kommunikasjonstjeneste etter avtale.


Coaching i grupper gjøres i virksomhetens egne lokaler eller

annen egnet lokasjon etter avtale.

Copyright © All Rights Reserved